WAT IS BEWEGEN OP RECEPT WEERT

Een Beweegrecept zet weer in beweging. Gewoon weer zelf op bezoek kunnen gaan bij familie, een stuk fietsen of een boodschap doen. En voor als het zelf even niet lukt om bewegen of sporten (weer) op te pakken. Het is bewezen dat bewegen helpt bij het tegengaan of verminderen van (chronische) lichamelijke en/of psychische klachten. Om die reden zijn we in Weert gestart met het uitschrijven van beweegrecepten. Zorgprofessionals, maar ook professionals die werken in wijk verwijzen mensen met o.a. diabetes, hart- en vaatziekten of mentale uitdagingen door naar deskundige (sport)begeleiders. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende beweegactiviteiten zoals (fysio)fitness, wandelen op niveau, bootcamp light, bewegen op muziek of verschillende oefengroepjes.

Het beweegrecept bestaat uit drie maanden lang één keer per week deelnemen aan de gekozen activiteit. De deelnemer betaalt voor de eerste 3 maanden een gereduceerd tarief. De doelstelling is dat de persoon deel blijft nemen aan de activiteit, bij dezelfde trainer en groep, voor het regululiere tarief.

Bewegen op Recept in de Media:

Interview in:
Weert Magazine
Bewegen op Recept


Wilt u meer informatie over Bewegen op Recept?

Neem dan contact op met info@bewegenopreceptweert.nl. Bent u zorgprofessional/wijkwerker of een andere professional die een signalerende rol zou kunnen vervullen? Kijk dan hier.

Fysiofitness

Wandelen op niveau

Bootcamp light

Bewegen op muziek

VOOR WIE IS BEWEGEN OP RECEPT WEERT

Mensen waarbij:

  • Bewegen nog niet wekelijks deel uitmaakt van hun leven
  • Bewegen noodzakelijk is voor hun gezondheid
  • Bewegen eventuele klachten kan verminderen
  • Bewegen een ondersteunende factor kan zijn voor het algemeen functioneren
  • Bewegen in een groep een bijdrage kan leveren aan participatie en integratie

Uitgesloten van deelname zijn mensen voor wie deelname aan het sporten te risicovol is. Mensen die fysiek nog niet voldoende in staat zijn om te bewegen, gaan eerst onder begeleiding van een fysiotherapeut revalideren. Zij gaan vanuit de fysiotherapie na het zorgtraject desgewenst door naar een sportaanbieder via dit project. Vraag uw fysiotherapeut naar dit initiatief en laat u doorverwijzen of neem zelf contact op.

Wilt u meer informatie over Bewegen op Recept?

“Samen bewegen motiveert om te bewegen”

ACHTERGROND

Bewegen op Recept Weert is een initiatief om mensen deel te laten nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Ook juist diegene waarvoor de drempel wat hoger is.
De wekelijkse sportdeelname is volgens het sportdeelnameonderzoek in 2013 (Mullier Instituut, GFK) landelijk gemiddeld 47%. Sportdeelname is lager bij lager opgeleiden, bij vrouwen en bij mensen met een chronische aandoening. Dit zijn ook de groepen die vaker gebruik maken van de gezondheidszorg. Binnen de groep die te weinig beweegt komt overgewicht vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met een chronische aandoening steeds hoger wordt. Ook blijkt uit onderzoek dat structureel meer bewegen onderdeel kan zijn van een ommekeer in deze trend.

Een blik in demografische cijfers en het gesprek met professionals in de wijk bevestigt het vermoeden van de noodzaak voor een interventie in de wijk Fatima & Boshoven. Gekeken is in de lokale demografische cijfers van de GGD Limburg Noord op de onderdelen chronische aandoeningen, waaronder Diabetes Mellitus type II, overgewicht, psychische problematiek, eenzaamheid en het behalen van de norm voor bewegen.
Bewegen op Recept Weert tracht met name mensen in deze wijken weer meer te laten bewegen met hopelijk op de lange termijn gezondheidswinst.

bg-acxhtergrond-min

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Het project Bewegen op Recept Weert sluit aan bij de Sportimpuls menukaart interventie Bewegen op Recept bij de Sport.

Doel van het project is dat er deelnemers worden geworven met chronische aandoeningen die niet wekelijks structureel bewegen en dat deze op een laagdrempelige manier worden gestimuleerd om dit wel structureel op te gaan pakken.

De doelgroep is breed. Iedere volwassene die nog niet structureel wekelijks beweegt en die gezondheidswinst zou kunnen behalen door te starten met bewegen kan deelnemen. Door middel van een zorgvuldige intake, motiverende gespreksvoering, een actief netwerk en een warme overdracht zal de deelnemer met vertrouwen beginnen met bewegen daar waar zijn/haar interesse ligt.

Doel is om organisaties uit de gezondheidszorg en sport duidelijke afspraken te laten maken over het samenwerken en hierbij elkaar te informeren over de voortgang van de deelnemers. Voor een goed advies over het meest passende aanbod is de kwaliteit van het aanbod nauwkeurig in beeld gebracht.

Het project is in eerste instantie uitgezet voor de wijken Fatima en Boshoven te Weert. Potentiële deelnemers uit overige wijken zijn welkom om deel te nemen, echter zal het beweegaanbod minder laagdrempelig binnen de wijk kunnen worden aangeboden. De doelstelling is om in een project van 2 jaar 100 inactieve mensen uit de wijk te activeren in de sport. Door de borging van samenwerking, aanbod en financiën kan het project ook na de subsidieperiode van 2 jaar vervolgd worden.

“Bewegen op Recept Weert zorgt voor begeleiding op maat”

INFORMATIE VOOR ZORGAANBIEDERS

Bewegen op Recept Weert werkt graag samen met lokale (wijkgerichte) beweegaanbieders zo dicht mogelijk in de wijken Fatima en Boshoven te Weert. De Beweegaanbieders voor Bewegen op Recept geven begeleiding op maat, zijn laagdrempelig in te stappen, hebben een vaste groep sporters in de groep, en hechten waarde aan het sociale element naast het bewegen.

Mocht u willen deelnemen aan dit project neem dan contact op

KOSTEN

Als u wordt doorverwezen met een beweegrecept meldt u zich bij een beweegcoach voor een intake.

Deze intake zorgt ervoor dat u zonder zorgen kunt starten met bewegen door middel van een warme overdracht naar de sport. Deze intake wordt vergoed door het project Bewegen op Recept Weert.

Hierna kunt u gaan starten met bewegen.

Voor de eerste twaalf weken hebben de beweeggroepen een gereduceerd tarief. Ook voor de deelnemers met een kleinere portemonnee zijn er opties.

Na deze 12 weken zal het reguliere tarief gevraagd worden.

Bewegen op Recept in Weert Magazine! Klik hier!

CONTACT

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wil u zich aanmelden? Of bent u verwijzer of sportaanbieder en wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op:

Bewegen op Recept Weert was niet mogelijk geweest zonder de bijdrages van:

Huidige samenwerking met de volgende verwijzers:

Huidige samenwerking met de volgende beweegaanbieders:

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken